TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina „Termeni și condiții”.

 1. Datele de identificare ale comerciantului

S.C. JUL HOME CONCEPT SRL, cu sediul social în localitatea Șelimbăr, str. Ana Aslan, nr. 2, județul Sibiu, telefon 0752561369, email contact@jul-home-concept.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1270/2018, CUI 39893202.

 1. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare sau de introducere a informațiilor cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, aveți obligația de a ne furniza corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul „Date personale” din „Contul meu”.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

În cazul în care vom constata că datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră.

Dacă ați optat pentru primirea de informații privind produsele, ofertele, promoțiile JUL HOME CONCEPT SRL, sunteți de acord să primiți astfel de informații prin e-mail, telefon si poștă. În orice moment aveți dreptul de a reveni asupra opțiunii dvs., prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@jul-home-concept.ro.

 1. Securitatea datelor personale

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. pentru  confirmarea comenzilor și livrarea acestora, realizarea de rapoarte statistice pentru uzul S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. Prin achiziționarea produselor sunteți de acord ca datele dvs cu caracter personal (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail) să fie prelucrate de către JUL HOME CONCEPT  S.R.L. Datele prelucrate nu sunt utilizate in scopuri de marketing direct. Nu colectăm date de trafic.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L., cu exceptia procesatorilor de plăți și a companiilor de curierat care deservesc livrările.

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul nr. 679/2016 , iar la cererea dumneavoastră transmisă la adresa str. Ana Aslan , nr. 2, Șelimbăr, Sibiu, Romania se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – și să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 

 • Dreptul de a fi informat = dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către operator;
 • Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
 • Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice;
 • Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.jul-home-concept.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.jul-home-concept.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.jul-home-concept.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

 1. Copyright

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L.  declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul de pe site-ul www.jul-home-concept.ro este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor. Pentru raportarea oricăror cazuri de încalcare a drepturilor de autor, JUL HOME CONCEPT vă pune la dispoziție adresa de e-mail contact@jul-home-concept.ro.

Întregul conținut al site-ului www.jul-home-concept.ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Jul Home Concept SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Jul Home Concept SRL a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

 1. Accesul la site

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe acest site și S declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa: descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.jul-home-concept.ro, reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.jul-home-concept.ro.

 

 1. Descrierea produselor

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. declară pe propria răspundere că produsele pe care le vinde sunt produse originale. Produsele originale sunt oferite întocmai după cum sunt prezentate și  oferite de producătorul lor, în limita stocului disponibil. Cumpărătorii sunt de acord în mod expres că produsele originale cumpărate prin intermediul acestui site sunt destinate uzului casnic.

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. va informa consumatorul despre indisponibilitatea produselor;  orice sume plătite de orice cumpărător în avans – fără a fi primit o confirmare a comenzii – vor fi rambursate de către S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L.  în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de  14 zile, în cazul în care JUL HOME CONCEPT S.R.L. nu poate onora comanda confirmată.

Cu acordul consumatorului, S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si preț echivalente cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat. În caz contrar, se va recurge la rambursarea de către S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. a sumei plătite de către consumator în termen de maxim 14 zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, fără să creeze obligații contractuale;  cu toate precauțiile luate de S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L., produsele livrate pot diferi ușor de imagini în ceea ce privește culoarea, accesoriile, aspectul general, particular, etc., caz în care orice cumpărător poate renunța la achiziție. S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. declară faptul că toți producătorii produselor originale vândute prin intermediul site-ului www.jul-home-concept.ro – și-au rezervat dreptul să modifice specificațiile tehnice și comerciale ale produselor fără notificare prealabilă.

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea pentru buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri, nefiind în niciun fel implicat în gestionarea acestora – și își rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site către acele domenii Internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător.

Valoarea maximă a obligațiilor companiei S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. de la acest client.

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L  nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L  a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ului de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L  își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment întreg conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.

 1. Prețuri

Prețurile produselor prezentate în site sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețul de achiziție al produselor prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii. Factura se trimite automat pe emailul pe care îl menționați în procesul de comandă. Nu trimitem factura tipărită în colet(e).

Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe site-ul www.jul-home-concept.ro. În lipsa unei mențiuni, prețurile pot fi oricând modificate. De asemenea, prețurile pot suferi modificări zilnice, în funcție și de evoluția cursului valutar anunțat de Banca Națională a României.

Toate ofertele și toate promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Promoțiile nu se cumulează sub nicio formă, unui produs aflat în promoție neputând a i se aplica și o altă reducere. Preturile tăiate reprezintă cele mai mici prețuri din ultimele 30 de zile anterioare promoției.

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L  își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului a fost introdus greșit în baza de date sau afișat greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

 1. Modalități de plată

Vă punem la dispoziție următoarele modalități de plată pentru comenzile dvs. :

 • Ramburs

Se plătesc produsele curierului care livrează împreună cu taxele de livrare incluse în valoarea facturii.

 

 • Plata online cu Card bancar

Se pot efectua plăți online cu cardul (personal sau al firmei).

Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele Visa (Classic și Electron) și Mastercard și Maestro.

Nu se percepe nici un comision suplimentar pentru tranzacții.

Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

– codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);

– data de expirare;

– ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră.

 

Tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dvs. indiferent de valuta pe care o aveți în cont.

Noi nu solicităm și/sau stocăm niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Procesarea datelor de card se face prin serverele Netopia Payments.

 • Ordin de plată

Se generează o factură proformă și se trimite prin e-mail sau fax către client. Contul bancar este trecut în factura proformă.

Produsele vor fi trimise clientului după ce vor apărea banii în contul bancar al SC JUL HOME CONCEPT SRL.

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L. își rezervă dreptul ca, în cazul în care produsele au status de stoc „Comandă externă” sau „La comandă” indiferent de modalitatea de plată aleasă, să solicite plăți în avans, integrale sau parțiale, după caz. În cazul în care suma achitată în avans este mai mare decât valoarea produselor comandate, diferența va fi restituită imediat clientului.

Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandate, clientul va trebui să achite diferența în momentul livrării.

Pentru această ultimă situație, ca și pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

Game de produse ce se pot achita prin metodele enumerate sunt:

 • Saltele, pilote, perne, lenjerii de pat, protecții saltea, protecții perne;
 • Draperii, perdele, galerii, accesorii pentru montajul draperiilor și a perdelelor;
 • Mochetă, parchet laminat, LVT, SPC, plinte MDF, adeziv fixare plinte, adeziv fixare mocheta, adeziv fixare LVT și SPC;
 • Robineti, baterii sanitare, set pentru dus;
 • Corpuri de iluminat;
 1. Livrarea produselor

JUL HOME CONCEPT SRL își rezervă dreptul să efectueze validarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică a clienților.

JUL HOME CONCEPT SRL va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul României.

Termenul estimat de livrare este menționat în pagina fiecărui produs.

Firmele de curierat nu livreaza coletele voluminoase și/sau grele în scările blocurilor și nici la etajele acestora, livrarea făcându-se din mașina curierului. Vă rugăm să țineți cont de acest aspect pentru coletele voluminoase și/sau grele.

Taxa de transport pentru comenzile cu livrare la domiciliu, depinde de greutatea și volumul fiecărui produs și de modalitatea de plată aleasă, valoarea acestei taxe de transport este afisată în pagina de coș și în pagina de finalizare comandă.

Nu se va accepta decât o adresă de livrare pentru fiecare comandă. Livrarea se va efectua în termenul de livrare confirmat la data validării telefonice a comenzii.

 

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. care includ dar nu se rezumă la: indisponibilitatea producătorului, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul nostru va face încă o încercare de a livra, după care comanda va fi returnată, clientul urmând să suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.

S.C. JUL HOME CONCEPT  S.R.L își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date, sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

 1. Dreptul de retragere

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. În cazul nerespectării termenului de returnare de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, consumatorul pierde dreptul de retragere din contract.

Poți returna produsul fără a fi nevoit să justifici decizia de returnare și fără penalități, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii produsului, cu conditia ca acesta sa nu fie folosit, ci doar testat, în sensul ca acesta să poată fi revândut ca nou.

Pentru retragerea din contract:

completează Formularul online de returnare produs (de retragere din contract) și apasă butonul Trimite.

In termen de maxim 2 zile (lucrătoare) de la primirea lui, veți primi răspunsul cu aprobarea retragerii din contract (cu eventuale detalii suplimentare care ar mai fi necesare).

Nu trimiteți produsele fără să primiți mai intâi acceptul nostru, întrucât receptia acestora va fi refuzata, iar respectivele produse se vor intoarce la Dvs.

Daca ati ales înlocuirea produsului cu alt produs comandat (sau ce urmează să-l comandati): acesta trebuie sa fie de o valoare cel puțin egală cu produsul returnat, cu obligația de a achita în avans diferența de preț.

Produsele vor fi returnate în starea lor originală (în care au fost expediate), cu toate accesoriile și etichetele originale, inclusiv eventualele produse tip cadou primite împreună cu produsul de bază, prin orice firmă de curierat, iar costul legat de returnarea produsului va fi suportat de către consumator (de către Dvs.).

Ambalarea necorespunzătoare a produselor poate duce la deteriorarea acestora pe timpul transportului prin curierat și cade în răspunderea consumatorului (a Dvs.).

JUL HOME CONCEPT SRL nu este responsabilă de ambalarea produselor returnate.

S.C. JUL HOME CONCEPT S.R.L. va returna consumatorului toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Dvs., în termen de maxim 14 zile calendaristice de la recepționarea coletului returnat la sediul JUL HOME CONCEPT SRL, colete pentru care s-a aprobat retragerea din contract.

Returnarea sumelor se va face prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială in cazul in care comenzile au fost achitate online.

Nu se pot returna produse folosite.

În urma primirii produselor returnate (pentru care s-a aprobat retragerea din contract), SC JUL HOME CONCEPT SRL va verifica starea acestora, iar eventualele reparații necesare în vederea readucerii produselor la starea în care acestea pot fi vândute ca noi (inclusiv reparatiile pentru stricăciunile cauzate de transportul prin curier), vor fi deduse din suma de plată de restituit.

În urma verificării produselor returnate, daca se constată că acestea sunt folosite, vă vom contacta și vă vom prezenta dovezile respective, iar pentru acele produse aveți posibilitatea să le preluati de la noi în termen de 14 zile de la data la care v-am facut cunoscută situația, prin curierat, pe costul Dvs., altfel acestea vor fi distruse la expirarea termenului mentionat.

În cazul în care produsul l-ai cumpărat în rate cu cardul, rambursarea banilor se va face doar pe cardul cu care s-a efectuat achiziția.

În cazul returnării produselor care au beneficiat de serviciul de montaj asigurat de noi (sau de partenerii nostri), costurile aferente montajului nu vor fi rambursate.

Produsele ale căror defecte sunt constatate după o perioadă de timp mai mare de 14 zile calendaristice, nu mai pot fi returnate prin procedura de retragere din contract. În această situație, defectele semnalate vor fi soluționate în conformitate cu termenii și condițiile înscrise în certificatul de garanție al produsului.

Produsele speciale, atipice, efectuate pe comandă specială nu pot fi returnate.

În cazul în care returnați un produs fără produsele cadou care l-au însotit, vă vom returna suma datorată mai putin contravaloarea produselor cadou nereturnate.

Dacă ați cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigurați-vă că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

Dreptul de retragere din contract nu pate fi exercitat de către clienții persone juridice (cu excepția celor de tip consumator).

 

 1. Garanții

Produsele Jul Home Concept S.R.L  sunt verificate riguros pentru a ne asigura că acestea corespund celor mai înalte standarde de calitate și durabilitate, precum și pentru a satisface dorințele și nevoile cât mai multor clienți.

Termenul de garanție al produselor care beneficiază de garanție (precum produsele de folosință îndelungată) este afișat în descrierea fiecărui produs.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate.

Produsul poate fi returnat din motive legate de calitate sau defecte de fabricație. Produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit cu altul nou ori se va restitui prețul plătit, conform legii nr. 449/2003 (privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora) şi a Ordonanţei nr. 21/1992 (privind protecția consumatorilor). Orice reparare sau înlocuire a produsului se va realiza într-o perioadă ce va fi stabilită de comun acord cu consumatorul, dar care nu va depăși 15 zile calendaristice de la returnarea produsului (când produsul ajunge in depozitul nostru). Termenul de garanție al produsului se calculează de la livrarea/cumpărarea produsului.

Pentru probleme de garanție vă rugăm să ne contactați, mentionând problemele produsului, însoțite de poze.

SC JUL HOME CONCEPT SRL după ce acceptă cererea dumneavoastră  va trimite o firma de curierat (la alegerea noastră) pentru ridicarea produsului (pe cheltuiala SC JUL HOME CONCEPT SRL).

De la caz la caz, vă punem la dispoziție materialele de ambalare pe costul nostru și vă revine obligația de ambalare corespunzătoare în vederea expediției pe curier.

Nu trimiteți produsele la inițiativa Dumneavoastră, fără să primiți mai intâi acceptul nostru, întrucât recepția acestora va fi refuzată, iar respectivele produse se vor întoarce la Dvs.

Modul de solutionare a garanției (reparație produs, înlocuire cu produs nou sau restituire bani) va fi stabilit de către JUL HOME CONCEPT SRL în urma verificării produsului, de la caz la caz.

Expediția produsului (reparat, sau înlocuit) cade în sarcina (și pe cheltuiala) JUL HOME CONCEPT SRL.

Certificatul de garanție, după caz:

 • va fi prezent în coletul expediat, alături de produs – sub forma unui document tipărit
 • se transmite în format digital (fisier .pdf) pe emailul menționat în procesul de cumpărare
 • va fi disponibil în Contul meu (daca aveti cont creat la momentul plasarii comenzii), la rubrica (coloana) Documente (doar comenzile care contin cel putin un produs purtator de garanție va avea disponibilă coloana Documente)

Dacă constatați lipsa certificatului de garanție, vă rugăm să ne contactați de îndată.

La formularea unei cereri de garantie, aveti obligația de a ne prezenta factura și certificatul de garanție aferente produsului/produselor respective. În lipsa acestora, ne rezervăm dreptul de a vă refuza cererea Dumneavoastră.

În cazul în care Dumneavoastră refuzati primirea produsului reparat/înlocuit în garanție sau în cazul în care refuzați produsul pentru care reclamația Dumneavoastră de garanție a fost gasită ca nefondată, vă vom contacta și vă vom prezenta dovada refuzului de la curier, iar produl respectiv aveți posibilitatea să-l preluati de la noi în termen de 14 zile de la data la care v-am făcut cunoscută situația, prin curierat, pe costul Dvs., altfel acesta va fi distrus la expirarea termenului menționat.

 1. Litigii

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabila. Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită la adresa contact@jul-home-concept.ro. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor judecatorești.

Soluționarea online a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.